Polica privatnosti

Encore media d.o.o. je uskladio svoje poslovanje sukladno GDPR uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

Posjetitelji našu web stranicu mogu posjetiti bez otkrivanja osobnih podataka o sebi. To znači da podatke o posjetiteljima ne prikupljamo, osim ako dobrovoljno posjetitelj ne pošalje svoje osobne podatke na našu službenu mail adresu u svrhu kontaktiranja ili slanja ponude. Isto vrijedi i za slanje otvorenih molbi za posao i životopis. Slanjem takvih podataka daje se prešutna privola za prikupljanje i obradu osobnih podataka. Prikupljeni podaci se neće ni na koji način učiniti dostupnima neovlaštenim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su poslani ili prikupljeni. Encore media d.o.o. prikuplja minimum podataka za koje se ne može objasniti svrha obrade. 

Upravljanje privolama

Privole su dobrovoljno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje naših zaposlenika kojima oni jasnom potvrdnom radnjom daju pristanak za obradu osobnih podataka. Privole se potpisuju sa svim zaposlenicima društva Encore media. U svakom trenutku zaposlenici mogu povući svoje privole.

Encore media d.o.o. posluje najvećim dijelom s poslovnim subjektima prema kojima nije potrebno tražiti privole jer je riječ o pravnim osobama. Zaštita osobnih podataka prema pravnim osobama se temelji na pravnom legitimitetu koji proizlazi iz potpisanih ugovora. Unatoč tome s klijentima potpisujemo Ugovor o zaštiti osobnih podataka kako bi dodatno stavili naglasak na zaštitu osobnih podataka.  

Prava iz GDPR-a

Svatko čije osobne podate obrađujemo ima sljedeća prava koja su GDPR uredbom zajamčena: 

  • pravo na pristup podacima i uvid u podatke
  • pravo na informiranost o obradi osobnih podataka
  • pravo na prenosivost podataka
  • pravo na povlačenje privole
  • pravo na podnošenje prigovora
  • pravo na ispravak i promjenu osobnih podataka u slučaju ako su podaci nepotpuni ili netočni
  • pravo na brisanje u slučajevima kao što su prestanak svrhe obrade, povlačenje privole ili u slučaju podnošenja prigovora

Prava je moguće ostvariti preko našeg Službenika za zaštitu osobnih podataka na broj +385 97 777 2997 ili preko maila: info@encoremedia.hr 

Vremensko trajanje čuvanja obrade osobnih podataka

Encore media d.o.o. je u pojedinim slučajevima obvezan čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni zakonski propisi. Ukoliko čuvanje podataka nije zakonski definirano tada se čuvanje osobnih podataka ograničava prestankom svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Brisanje osobnih podataka se radi istekom zakonskog roka koji obvezuje Encore media d.o.o. na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili kao što je ranije rečeno, prestankom svrhe obrade tih podataka, isti se brišu.

Tehničke i organizacijske mjere 

Unutar naše organizacije uspostavili smo čitav niz tehničkih i organizacijskih mjera zaštite osobnih podataka. Te mjere su vezane za kupnju rezača papira, zaštitu uredskih dokumenata, zaštitu računala, uništavanje podataka, pravila ponašanja zaposlenika itd. Na takav način želimo stvoriti kredibilitet prema svim zainteresiranim stranama a naročito Agenciji za zaštitu osobnih podataka.